Новини

Новини

18.03.2013

Нов адрес

Уважаеми Клиенти и Партньори, От 18 Март 2013 година, новият адрес на УД Компас Инвест АД е: ул. Георг Вашингтон 19, ет. 2.гр. София, п.к. 1301,България Всички други детайли (e-mail, интернет...

14.01.2013

Договорните Фондове на УД „Компас Инвест“ АД приключиха 2012 година с близо 4 пъти увеличение на нетната стойност на активите до 8 140 331.58 лева и отбелязаха значителен ръст в доходността спрямо предходната година.

Договорен Фонд „Компас Прогрес" приключи 2012г. с годишна доходност от 4.17% и нетна стойност на активите 4 713 112.90 лева.Договорен Фонд „Компас Евростабилност" приключи 2012г. с...

21.05.2012

Уведомление относно промяна в наименованията на управляваните от УД „Компас Инвест”АД договорни фондове

21май 2012 УД „Компас Инвест” АД уведомява притежателите на дялове и потенциалните инвеститори в управляваните от него фондове, че с решение на Съвета на Директорите от 21 май 2012г....

14.05.2012

Уведомление относно промяна в разходите за обратно изкупуване на ДФ „Сомони Евростабилност”,”Сомони Стратегия”и „Сомони Прогрес” организирани и управлявани от УД „Компас Инвест”АД

14май 2012УД „Компас Инвест” АД уведомява притежателите на дялове и потенциалните инвеститори в ДФ „Сомони Евростабилност” , ДФ „Сомони Стратегия” и ДФ...

27.07.2011

Промяна в собствеността на УД"Сомони Асет Мениджмънт"АД

На  27.07.2011 г. "Компас Дивелъпмънт" АД придоби 99,99% от акциите на "Сомони Асет Мениджмънт" АД

Страници:  « | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | »Предишна | Следваща