Новини

„Компас Инвест“ АД - партньор на Национална класация "Най-добрите болници" 2018

2019-03-29

На 25.03.2019г. на стилна церемония в хотел InterContinental се проведе обявяване на резултатите от Национална класация „Най-добрите болници“. Подобна класация се организира за първи път от Българската болнична асоциация (ББА) и Investor Media Group.

„Компас Инвест“ АД е активен партньор на Investor Media Group, като на събитието представи една от услугите си – Спестовен план в договорен фонд „Компас Глобъл Трендс“.

Спестовният план в дялове на ДФ Компас Глобъл Трендс предоставя на своите клинети чудесна възможност за постигане на добра доходност на свободните средства и спестяване в дългосрочен план. Всеки клиент сам може да избере размера на вноските си.

Как можете да спестявате чрез инвестиции в ДФ „Компас Глобъл Трендс"? – вижте тук: http://www.compass-invest.eu/spestoven-plan/

Контакти:
София, ул. Георг Вашингтон 19, ет.2
тел.: 02/42 19 518, 02/42 19 517
email: office@compass-invest.eu 
http://www.compass-invest.eu

COMPASS INVEST - Твоят личен Инвестиционен съветник.
Компас Инвест АД е лицензирано управляващо дружество от Комисия по Финансов Надзор от 2006 година

Важна информация: Следва да имате предвид, че стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат, не се гарантират печалби и съществува риск да не възстановите пълният размер на вложените средства. Резултатите на дейността в миналото не са надежден показател за бъдещи резултати, цените на дяловете и тяхната доходност могат да намалеят, както и да се увеличат, и е възможно инвеститорите да не получат сумата, която са инвестирали първоначално. Не се гарантират печалби. Инвестициите не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държава или друга форма на гаранция. Проспектът и документът с ключова информация за инвеститора могат да бъдат получени на хартиен и/или електронен носител на български език в офиса на управляващото дружество на адрес: гр.София, ул. Георг Вашингтон № 19, ет. 2 всеки работен ден от 9 до 17 ч. и на интернет страницата на УД „Компас Инвест“ АД