Новини

Силата на сложната лихва и как да я използваме за спестовни цели?

2019-06-14

„Сложната лихва е осмото чудо на света. Този, който я разбира – печели от нея, този, който не я разбира – я плаща“ Алберт Айнщайн

Ефектът на сложната лихва превръща вашите пари в изключително мощно средство за генериране на доходи. Сложната лихва е процесът на генериране на приходи от реинвестираните приходи на един актив. За да работи, това изисква две неща: реинвестиране на печалбите и време. Колкото повече време давате на инвестициите си, толкова повече ще се засили потенциалът за печалба на първоначалната инвестиция.

Това е и причината Айнщайн да каже, че най-голямата сила във Вселената е сложната лихва: при наличието на достатъчно дълъг период от време и заделяни редовно, дори най-малките суми се натрупват, за да донесат големи промени в живота на човек.

За да има ефект от сложната лихва: 

Започни сега. Инвестирай редовно. Бъди търпелив.

Ефектът се наблюдава, когато приходите генерират още повече приходи. Получавате доход не само от първоначалната инвестиция, но също така и от други лихви, дивиденти и капиталови печалби, което води до увеличение на паричните средства с годините.

Силата на сложната лихва

Истинският ключ зад всичко това е силата на сложната лихва. Просто казано, това означава, че ще получите печалба към първоначалната си инвестиция. И по този начин с течение на времето ще получите печалба върху печалбата.

При потенциална годишна доходност от 10% инвестираните общо 1200лв. през първата година ще донесат 56 лева повече. През втората година ще получите още около 188 лв., а третата година ще донесе около 330 лв. Причината се крие в това, че доходът от предходната година също нараства. Може да изглежда незначително, но с течение на времето ефектът може да бъде удивителен.

Aко започнете да заделяте 100лв. всеки месец и печелите устойчиво (бележка: няма да е устойчиво в краткосрочен план) всяка година 10% върху спестяванията си през първите двадесет години ефектът от сложната лихва няма да е толкова впечатляващ. Но в следващите години растежът от първоначалните инвестиции е това, което се превръща в истински двигател на богатството. В рамките на 30 години, ще сте заделили 36,000 лв., но ефектът от сложната лихва би добавил още около 190,000лв.

Добрата новина за хората, които искат да контролират спестяванията си и желаят да се възползват от сложната лихва, но нямат време или склонност да се съсредоточат върху самите инвестиции на капиталовия пазар, е, че УД Компас Инвест АД предлага лесно и удобно решение – Спестовен план чрез Договорен фонд „Компас Глобъл Трендс“.

На следния сайт може да проверите каква би била Вашата печалба при различна вноска, период и потенциална годишна доходност , както и да научите как можете да спестявате чрез инвестиции в ДФ „Компас Глобъл Трендс": http://www.compass-invest.eu/spestoven-plan/;

София, ул. Георг Вашингтон №19, ет.2

тел.: 02/42 19 518, 02/42 19 517

email: office@compass-invest.eu

http://www.compass-invest.eu/bg/index.html

COMPASS INVEST - Твоят личен Инвестиционен съветник.

Компас Инвест АД е лицензирано управляващо дружество от Комисия по Финансов Надзор от 2006 година

Важна информация: Следва да имате предвид, че стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат, не се гарантират печалби и съществува риск да не възстановите пълният размер на вложените средства. Резултатите на дейността в миналото не са надежден показател за бъдещи резултати, цените на дяловете и тяхната доходност могат да намалеят, както и да се увеличат, и е възможно инвеститорите да не получат сумата, която са инвестирали първоначално. Не се гарантират печалби. Инвестициите не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държава или друга форма на гаранция. Проспектът и документът с ключова информация за инвеститора могат да бъдат получени на хартиен и/или електронен носител на български език в офиса на управляващото дружество на адрес: гр.София, ул. Георг Вашингтон № 19, ет. 2 всеки работен ден от 9 до 17 ч. и на интернет страницата на УД „Компас Инвест“ АД