Новини

Инвестирайте според възрастта си

2019-07-19

 

Инвестирането за пенсиониране е важен процес за всяка възраст, но една и съща стратегия не бива да се използва за всеки етап от живота.

По-младите могат да понасят повече риск. По-възрастните разполагат с по-високи доходи и е добре  да се възползват максимално от силните си години.

Начало на планиране на пенсиониране: Вашите 20

Въпреки че наскоро сте завършили университет, използвайте това време, за да започнете да инвестирате. Независимо дали е в компания за допълнително пенсионно осигуряване или спестовен план, който създавате сами, инвестирайте каквото можете, дори да не можете да отделите 10% от приходите си.

В момента вие имате най-голямото предимство пред всички останали, а именно – време. Поради т. нар. сложни лихви*, това, което инвестирате в следващите няколко години, има потенцал за най-голям растеж. Тъй като разполагате с повече време и възможност да издържите на динамиката/волатилността на пазара, добре е да инвестирате основно в акции и да минимизирате участието си в облигации или инвестиции в имоти.

Фокус върху кариерата: Вашите 30

Ако отложите инвестирането поради пътуване в други държави, допълнителни курсове или специализации, вашите 30 са времето, когато трябва да започнете да отделяте от доходите си. Все още сте достатъчно млади, за да извлечете ползи от сложните лихви“*, но достатъчно възрастни, за да инвестирате от 10% до 15% от приходите си.

Дори ако сега изплащате ипотека или създавате семейство, приносът към пенсионирането ви трябва да бъде ваш основен приоритет. Остават още 30 до 40 активни работни години, така че е необходимо да увеличите този принос.

Все още можете да си позволите известен риск, но може би е време да добавяте и по-нискорискови активи като облигации към портфейла си, за да постигнете баланс.

Фокус върху пенсиониране: Вашите 40

Ако сте отложили спестяването за пенсиониране до 40-те си години, или ако сте били на нископлатена позиция и сте преминали към нещо по-добро, сега е момента да започнете да инвестирате за пенсия. Вие сте в средата на кариерата си и вероятно достигате своя максимален потенциал за приходите.

Дори ако спестявате средствата си за следването на децата или продължавате да изплащате ипотека, пенсионните спестявания трябва да бъдат начело на всяко финансово решение. Ако сте внимателни, имате достатъчно време да наваксате. Винаги е добре да потърсите финансов съветник ако не сте сигурни в кои средства да инвестирате. Имайте предвид, че инвестицията в акции предполага по-добра доходност, но съответно носи и по-високо ниво на риск.

Придържайте се към инвестиции, които имат възвращаемост и избягвайте сделки, които са "прекалено добри, за да бъдат истина".

Почти пенсиониране: 50-те и 60-те години

Тъй като се приближавате до възрастта за пенсиониране, сега не е време да губите фокус. Сега е времето да бъдете по-консервативни, тъй като действително ще се нуждаете от спестяванията си.

Нискодоходни фондове, които инвестират в облигации и парични пазари могат да бъдат добър избор, ако не искате да рискувате всичките средства. Сега е и момента да направите крайна сметка за средствата, които притежавате и кога е подходящо време да се пенсионирате. Получаването на съвет от професионалисти ще спомогне за определяне избора на подходящото време за оттегляне и ще засили чувството за сигурност.

Какъв е основнят извод?

Китайска поговорка гласи: „Най-доброто време за засаждане на дърво беше преди 20 години. Следващото най-добро време е сега.

Това отношение стои и в основата на инвестирането. Без значение на колко години сте, най-доброто време да започнете да инвестирате е било преди 20 години, а второто най-добро време е сега. Никога не е твърде късно да започнете.

Просто се уверете, че решенията, които вземате, са правилните за вашата възраст – вашият  инвестиционен подход трябва да ви следва през годините. Също така е добра идея да се срещнете с квалифициран експерт, с когото да обсъдите реазлични предложения и възможности.

Инвестиционните консултанти на УД „Компас Инвест“ АД ще ви дадат детайлна информация относно инвестициите във взаимни фондове и ще отговорят на вашите въпроси.

*Сложни лихви - Сложната лихва е осмото чудо на света. Този, който я разбира – печели от нея, този, който не я разбира – я плаща“ Алберт Айнщайн

Ефектът на сложната лихва превръща вашите пари в изключително мощно средство за генериране на доходи. Сложната лихва е процесът на генериране на приходи от реинвестираните приходи на един актив. За да работи, това изисква две неща: реинвестиране на печалбите и време. Колкото повече време давате на инвестициите си, толкова повече ще се засили потенциалът за печалба на първоначалната инвестиция.

 

**Материалът е с обучителен характер и не е съвет за покупка, или продажба на финансови активи. Търговията на фондовите пазари, може да е изключителна рискова и да носи не само печалби, но и сериозни загуби на инвеститорите. Убедете се, че сте напълно запознати с всички рискове, преди да решите да инвестирате на финансовите пазари. При възможност би било добре да се консултирате и със сертифицирани финансови консултанти.

Вижте как можете да инвестирате чрез ДФ „Компас Глобъл Трендс": http://www.compass-invest.eu/landing-compass-global-trends/;

Изберете готовото решение – Спестовен план чрез инвестиции в ДФ „Компас Глобъл Трендс"?: http://www.compass-invest.eu/spestoven-plan/  

Контакти:

София, ул. Георг Вашингтон 19, ет.2

тел.: 02/42 19 518, 02/42 19 517

email: office@compass-invest.eu

http://www.compass-invest.eu

 

COMPASS INVEST - Твоят личен Инвестиционен съветник.

Компас Инвест АД е лицензирано управляващо дружество от Комисия по Финансов Надзор от 2006 година

Важна информация: Следва да имате предвид, че стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат, не се гарантират печалби и съществува риск да не възстановите пълният размер на вложените средства. Резултатите на дейността в миналото не са надежден показател за бъдещи резултати, цените на дяловете и тяхната доходност могат да намалеят, както и да се увеличат, и е възможно инвеститорите да не получат сумата, която са инвестирали първоначално. Не се гарантират печалби. Инвестициите не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държава или друга форма на гаранция. Проспектът и документът с ключова информация за инвеститора могат да бъдат получени на хартиен и/или електронен носител на български език в офиса на управляващото дружество на адрес: гр.София, ул. Георг Вашингтон № 19, ет. 2 всеки работен ден от 9 до 17 ч. и на интернет страницата на УД „Компас Инвест“ АД

#бизнес #финанси #пари #инвестиции #акции #фондове