Новини

Толерантност към риска и инвестиционни цели

2019-08-02

Първата стъпка при определяне на това дали определен взаимен фонд е подходящ за даден инвеститор е оценка на толерантността към рискa. Това е способността и желанието да се поеме риск в замяна на възможността за по-висока възвръщаемост. Фондовете, които инвестират предимно в акции не са подходящи за инвеститори с много ниска толерантност към риск. По подобен начин някои високодоходни облигационни фондове също могат да бъдат с висок рисков профил, ако инвестират в облигации с ниска кредитна оценка, за да генерират по-висока възвръщаемост.

Определяне на конкретните цели на инвеститора е следващата важна стъпка при оценка на взаимните фондове.

За инвеститор, чиято основна цел е да запази първоначалната инвестиция, високорисковите фондове не са подходящ избор. Този тип инвеститори имат много ниска толерантност към риск и трябва да избягват повечето фондове, които инвестират в акции, както и в облигационни фондове с по-рискова стратегия. Вместо това е добре да се ориентират към фондове, които инвестират предимно с висока кредитна оценка държавни или корпоративни облигации или фондове на паричния пазар.

Ако основната цел на инвеститора е да генерира висока доходност, то вероятно е готов да поеме по-голям риск. В този случай високодоходните фондове, които инвестират в акции и облигации, могат да бъдат отличен избор. Въпреки че потенциалът за загуба е по-голям, тези фондове се управляват от професионални мениджъри, които притежават опита, знанията и експертизата. Те са по-склонни от обикновения инвеститор да генерират значителни печалби, като купуват и продават определни акции и рискови дългови ценни книжа.

За инвеститорите, които искат да увеличат богатството си, не са подходящи фондовете на паричния пазар, както и такива с по-нисък риск, тъй като при тях очакваната възвръщаемост не е много по-голяма от тази на инфлацията.

 

Ако търсиш индивидуално решение за теб и твоите средства, държиш на професионализъм, прозрачност и надежност – обърни се към Твоя личен Инвестиционен съветник Компас Инвест АД.

Виж как можеш да инвестираш чрез ДФ „Компас Глобъл Трендс": http://www.compass-invest.eu/landing-compass-global-trends/;

Избери готовото решение – Спестовен план чрез инвестиции в ДФ „Компас Глобъл Трендс"?: http://www.compass-invest.eu/spestoven-plan/;

**Материалът е с обучителен характер и не е съвет за покупка, или продажба на финансови активи. Търговията на фондовите пазари, може да е изключителна рискова и да носи не само печалби, но и сериозни загуби на инвеститорите. Убедете се, че сте напълно запознати с всички рискове, преди да решите да инвестирате на финансовите пазари. При възможност би било добре да се консултирате и със сертифицирани финансови консултанти.