За нас

За нас

Управляващо дружество Компас Инвест АД е собственост на акционерно дружество Компас Капитал. Като част от групата, Компас Инвест извършва услугите по доверително управление, както и организирането и управлението на колективни инвестиционни схеми.

Компас Капитал
е независим бутик за инвестиционно банкиране и корпоративни финанси с пълно обслужване в тази област. Седалището на дружеството е в София и има партньорски офиси в страната и чужбина. Компас Капитал си сътрудничи активно с водещи юридически практики, консултанти и международни инвестиционни банки. Високо квалифицираният екип от специалисти, включва опитни инвестиционни банкери и действащ професор по икономика. Екипът притежава отлична финансова експертиза и мрежа от контакти в региона, както и доказани резултати на база успешно изпълнени повече от 50 сделки в сферата на сливанията и придобиванията, капиталовите пазари и мандати за набиране на финансиране. Общата пазарна стойност на завършените до момента транзакции от екипа надвишава 1 милиард евро.

Визия

Нашата Визия е да бъдем водеща компания в управлението на финансови активи.

Мисия

Нашата Мисия е да осигуряваме максимална доходност на инвеститорите като прилагаме нашата постоянно еволюираща инвестиционна философия и практика.

Корпоративна философия

Като бутик за инвестиционно банкиране ние следваме корпоративна философия, която се основава на три водещи принципа.

 

/3te kruga n+3.png

 

Експертиза

Нашата експертиза се дължи на  дългогодишния ни  опит и акумулираните дълбоки познания в инвестирането като се специализираме основно  на пазарите в България  и САЩ.

Качествено обслужване

Ние постигаме отлични резултати благодарение на стриктното прилагане на инвестиционната ни философия и най-добри практики при управлението на риска. Ние гарантираме високо качество на обслужване на инвеститорите, чрез редовни и подробни инвестиционни доклади, като осигуряваме на клиентите си отлични резултати, както и яснота и прозрачност.

Партньорства

Ние изграждаме дългосрочни и стабилни партньорства с водещи международни инвестиционни банки и бутици, юридически практики и консултанти.