Инвестиционно консултиране

Финансово консултиране/M&A

Придобивания, сливания и джойнт венчъри

Нашият екип има богат опит със сделки в различни сектори, индустрии и пазари. Предлагаме безпристрастен съвет и ангажираме нашия опит и мрежа от контакти, за да ви подкрепяме по време на целия процес - от подбора, оценката и осъществяване на необходимите контакти с подходящите обекти на сделката до структурирането, договарянето и финансирането на Вашата сделка.

Продажби и цялостно/частично изтегляне на инвестиции (spin-off)

Ако една компания, дъщерно дружество или подразделение е на път да бъде продадено, нашите инвестиционни банкери ангажират своя богат опит в сферата (на тези сделки), за да подкрепят борда на директорите и изпълнителния мениджмънт във всяка фаза на продажбата. Съветваме Ви относно подходящи стратегии за продажба, използваме своята мрежа от местни и чуждестранни контакти в търсенето на потенциални купувачи, приемаме и оценяваме оферти и договаряме възможно най-добрите условия за Вас.

Management buyouts (MBOs) and buyins (MBIs)

Ние подпомагаме MBO и MBI кандидати с помощта на експертни, професионални съвети и активна подкрепа. Помагаме Ви при изготвянето на ефективен бизнес план и в разработването на надеждни финансови прогнози въз основа, на които, впоследствие, ние проектираме оптималната структура на вашата сделката. След това, обширните ни познания и опит, свързани с подходящите участници на пазара, спомагат да се определят, договорят и ангажират подходящ частен капитал, мецанин финансиране и кредитиране.

Бизнес оценки

В сферата на оценяване, Компас Капитал АД поставя акцентa върху своите клиенти, за да получат реалистична и обективна пазарна оценка на тяхната компания. Именно поради тази причина и благодарение на обширния опит на нашия екип в тази област, ние изучаваме в детайли перспективите и възможностите на пазара и фирмата, както и всички други променливи, които биха могли да окажат влияние на стойността на компанията и стратегическите цели на нейните собственици, което им предоставя привилегията на едно информирано решение и дългосрочен поглед върху бизнес факторите.

Бизнес планове

Подобно на Бизнес оценките, Бизнес планът помага на нашите клиенти да получат реалистична и обективна представа за тяхната компания, както и да послужи за основа на бъдещото им развитие. В Бизнес плана, ние включваме всички параметри на бизнеса, с цел да помогнем на клиентите ни да разберат с относително висока степен на сигурност основните рискове, техните нива и най-ефективните практики за намаляване на чувствителността на фирмата към тези рискове. 

Финансово преструктуриране

Подробно преструктуриране на баланса изисква практически опит и по-задълбочено финансово, правно и регулаторно ноу-хау. Ние сме добре запознати с капиталовите инструменти за преструктуриране, съответните процеси (например, правата и задълженията на фирмите и борда на директорите; закони и подзаконови актове свързани със сливания и придобивания; изисквания при отписване), както и интересите, и ограниченията на притежателите на дълг и собствен капитал(кредиторите и инвеститорите).

Приватизации

Всяка структура на държавния бизнес трябва да бъде внимателно анализирана, за да се определи нейният потенциал като самостоятелен бизнес, и ако е приложимо, да се вземат съобразени решения за всяка ситуация. Приватизационните сделки изискват практически опит и задълбочено финансово, правно и регулаторно ноу-хау. Екипът на Компас Капитал АД разполага с всички необходими ресурси, за да доведе дадена сделка до успешен край и да удоволетвори потребностите на своите клиенти.