Доверително управление

Документи

Документи
28/06/2017 Лиценз от Комисия за финансов надзор  /download.png
15/01/2019 Общи условия  /download.png
06/06/2012 Тарифа  /download.png
15/01/2019 Политика за най-добро изпълнение на сделки за КИС /download.png
06/06/2012 Политика за третиране на конфиликти на интереси /download.png
15/01/2019 Правила за лични сделки /download.png
15/01/2019 Правила за управление на риска /download.png
30/09/2013 Политика за възнагражденията  /download.png
15/01/2019 Политика за категоризация на клиенти /download.png
15/01/2019 Политика за най-добро изпълнение на сделки за индивидуални портфейли /download.png
15/01/2019 Политика за приемане и обработване на жалби /download.png
25/03/2019 Информация по чл.43, ал.2 от Наредба 44 /download.png
11/09/2018 Политика за обработка и защита на личните данни /download.png
15/01/2019 Политика за извършване на оценка за уместност 

 /download.png

 

Финансови Отчети
21/03/2019 Годишен финансов отчет за 2018 г. /download.png
29/03/2018 Годишен финансов отчет за 2017 г. /download.png
31/03/2017 Годишен финансов отчет за 2016 г. /download.png
30/03/2016 Годишен финансов отчет за 2015 г. /download.png
31/03/2015 Годишен финансов отчет за 2014 г. /download.png
31/03/2014 Годишен финансов отчет за 2013 г. /download.png
29/03/2013 Годишен финансов отчет за 2012 г. /download.png
30/03/2012 Годишен финансов отчет за 2011 г. /download.png