Инвестиционно консултиране

Дългово финансиране

Частни пласирания

Частното пласиране на дългови инструменти с институционални инвеститори в Европа и САЩ са добра дългосрочна алтернатива за финансиране на българските компании.

Синдикирани заеми

Синдикираните заеми са ефективно средство за предоставяне на кредити с по-голям обем за широк кръг от цели, включително оборотни средства, рефинансирания, придобивания, експанзии и/или търговски финансирания. Познанията ни и изграденият ни кредит на доверие в банковия сектор, съчетан с богат опит в структурирането ни дава възможност да проектираме оптималната структура на Вашата сделката, както и да се идентифицират и ангажират подходящи кредитори за Вашите нужди.

Мостови финансирания

В контекста на непредвидени ситуации или такива, които трудно биха могли да се предскажат във времето като придобиване или опортюнистични проекти за експанзии, желаният финансов инструмент често не е на разположение в кратък срок. Ние структурираме и осигуряваме алтернативи за Вашето финансиране под формата на мостово финансиране и впоследствие организираме трайно решение за финансирането.

Структурирани финансирания

Сложни ситуации като проект, ливъридж, придобиване и/или финансирания на недвижими имоти изискват конкретни решения. Ние структурираме и предлагаме иновативни финансирания, съобразени с Вашите индивидуални нужди и положение.