Инвестиционно консултиране

Дялово финансиране

Дялов капитал и инвестиционен капитал

Ние имаме значителен опит в предоставянето на консултации по проекти за разширяване на дейността. Комбинацията от финансовият ни опит и предприемаческо ноу-хау ни позиционира уникално в разбирането, както на изискванията на млади/нови или развиващите се компании, така и на изискванията и ограниченията на потенциалните инвеститори.

Увеличения на капитала и IPO-та

Ние имаме доказан опит в подпомагането на компании за успешно предлагане на собствения им капитал. Ние предоставяме експертни съвети и подкрепа във всички фази на публичните капиталови финансирания, в т.ч. оценка и съвети за точния момент на предлагане, структуриране на предлагането, подготовка на документацията и маркетиране на емисията, управление на сделката и пласиране на дялови ценни книжа.