Договорни фондове

Документи

Основни Документи
14/6/2018 Разрешение от Комисия за финансов надзор /download.png
30/01/2019 Ключова Информация за инвеститора /download.png
03/05/2019 Проспект /download.png
08/06/2018 Правила /download.png
08/06/2018 Правила за оценка на портфейла и за определяне на НСА /download.png
08/06/2018 Правила за оценка и управление на риска /download.png

 

Периодична информация
09/08/2019 Структура на портфейла към 31.07.2019 /download.png
08/07/2019 Структура на портфейла към 30.06.2019 /download.png
07/06/2019 Структура на портфейла към 31.05.2019 /download.png
09/05/2019 Структура на портфейла към 30.04.2019 /download.png
10/04/2019 Структура на портфейла към 31.03.2019 /download.png
08/03/2019 Структура на портфейла към 28.02.2019 /download.png
08/02/2019 Структура на портфейла към 31.01.2019 /download.png
10/01/2019 Структура на портфейла към 31.12.2019 /download.png
10/12/2018 Структура на портфейла към 30.11.2018 /download.png
09/11/2018 Структура на портфейла към 31.10.2018 /download.png
10/10/2018 Структура на портфейла към 30.09.2018 /download.png
07/09/2018 Структура на портфейла към 31.08.2018 /download.png
10/08/2018 Структура на портфейла към 31.07.2018 /download.png

 

Справки по чл. 77 от Наредба №44
01/08/2019 Справка по чл. 77 от Наредба №44 за периода 16.07.2019-31.07.2019 /download.png
16/07/2019 Справка по чл. 77 от Наредба №44 за периода 01.07.2019-15.07.2019 /download.png
01/07/2019 Справка по чл. 77 от Наредба №44 за периода 16.06.2019-30.06.2019 /download.png
17/06/2019 Справка по чл. 77 от Наредба №44 за периода 01.06.2019-15.06.2019 /download.png
31/05/2019 Справка по чл. 77 от Наредба №44 за периода 16.05.2019-31.05.2019 /download.png
16/05/2019 Справка по чл. 77 от Наредба №44 за периода 01.05.2019-15.05.2019 /download.png
02/05/2019 Справка по чл. 77 от Наредба №44 за периода 16.04.2019-30.04.2019 /download.png
16/04/2019 Справка по чл. 77 от Наредба №44 за периода 01.04.2019-15.04.2019 /download.png
01/04/2019 Справка по чл. 77 от Наредба №44 за периода 16.03.2019-31.03.2019 /download.png
18/03/2019 Справка по чл. 77 от Наредба №44 за периода 01.03.2019-15.03.2019 /download.png
01/03/2019 Справка по чл. 77 от Наредба №44 за периода 16.02.2019-28.02.2019 /download.png
18/02/2019 Справка по чл. 77 от Наредба №44 за периода 01.02.2019-15.02.2019 /download.png
01/02/2019 Справка по чл. 77 от Наредба №44 за периода 16.01.2019-31.01.2019 /download.png
16/01/2019 Справка по чл. 77 от Наредба №44 за периода 01.01.2019-15.01.2019 /download.png
02/01/2019 Справка по чл. 77 от Наредба №44 за периода 16.12.2018-31.12.2018 /download.png
17/12/2018 Справка по чл. 77 от Наредба №44 за периода 01.12.2018-15.12.2018 /download.png

03/12/2018

Справка по чл. 77 от Наредба №44 за периода 16.11.2018-30.11.2018 /download.png
16/11/2018 Справка по чл. 77 от Наредба №44 за периода 01.11.2018-15.11.2018 /download.png
01/11/2018 Справка по чл. 77 от Наредба №44 за периода 16.10.2018-31.10.2018 /download.png
16/10/2018 Справка по чл. 77 от Наредба №44 за периода 01.10.2018-15.10.2018 /download.png
01/10/2018 Справка по чл. 77 от Наредба №44 за периода 16.09.2018-30.09.2018 /download.png
17/09/2018 Справка по чл. 77 от Наредба №44 за периода 01.09.2018-15.09.2018 /download.png
03/09/2018 Справка по чл. 77 от Наредба №44 за периода 16.08.2018-31.08.2018 /download.png
16/08/2018 Справка по чл. 77 от Наредба №44 за периода 01.08.2018-15.08.2018 /download.png
02/08/2018 Справка по чл. 77 от Наредба №44 за периода 16.07.2018-31.07.2018 /download.png