Доверително управление

Индивидуални инвеститори

Ние предлагаме доверително управление за физически лица и техните семейства. Това са лица със спестявания, дялов капитал, движимо и недвижимо имущество, които предпочитат да се осланят на професионализма на финансовите специалисти, особено в условията на несигурната финансова ситуация в страната, Европа и света.

Този продукт представлява управление на индивидуални портфейли от активи (ценни книжа и/или пари и/или имущество), като самият клиент формулира инвестиционните си цели и ограничения, склонността си да поема риск в преследването на по-добра печалба и съответно изискваниятя си за възвращаемост. В зависимост от предпочитанията на клиента управлението на индивидуалния инвестиционен портфейл може да се извършва по два начина:

 • инвестиционните решения да се определят съвместно с клиента

или

 • инвестиционните решения да се определят изцяло по усмотрение на Компас Инвест АД 

За вече установени клиенти можем да предложим чрез нашата компания собственик Компас Капитал АД и т.нар. ексклузивно обслужвaне, което освен предоставените услуги по доверително управление от Компас Инвест АД може да включва и:

 • Консолидиране на общите активи на клиента;
 • Стратегическо планиране на разпределението на общите активи и цялостното им алокиране;
 • Консултации при подбора, оценката и управлението на дялови участия и инвестиции в недвижими имоти;
 • Консултации при избора на здравни и животозастрахователни полици;
 • Планиране на унаследявания;
 • Данъчни и правни консултантски услуги;
 • Кредитни карти и консиерж услуги;
 • Планиране на яхтени и самолетни пътувания;
 • Организиране на мероприятия;

и т.н.