За нас

Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ относно промяна в наименованията на управляваните от УД „Компас Инвест”АД договорни фондове

21май 2012

УД „Компас Инвест” АД уведомява притежателите на дялове и потенциалните инвеститори в управляваните от него фондове, че с решение на Съвета на Директорите от 21 май 2012г. се променят наименованията на фондовете както следва:

•    ДФ „Сомони Евростабилност” се преименува на ДФ „Компас Евростабилност”
•    ДФ „Сомони Стратегия” се преименува на  ДФ „Компас Стратегия”
•    ДФ „Сомони Прогрес” се преименува на  ДФ „Компас Прогрес”

Притежателите на дялове и потенциалните инвеститори в договорните фондове могат да се запознаят с актуализираните проспекти в офиса на дружеството на адрес София 1606, ул. Дамян Груев № 1, ет. 4, офис 4 или на интернет страницата на УД „Компас Инвест“ АД www.compass-invest.eu

Уведомление относно промяна в разходите за обратно изкупуване на ДФ „Сомони Евростабилност”,”Сомони Стратегия”и „Сомони Прогрес” организирани и управлявани от УД „Компас Инвест”АД

14май 2012

УД „Компас Инвест” АД уведомява притежателите на дялове и потенциалните инвеститори в ДФ „Сомони Евростабилност” , ДФ „Сомони Стратегия” и ДФ „Сомони Прогрес” за промяна на разходите за обратно изкупуване, която влиза в сила от 14.05.2012 г.
Управляващото дружество ще определя по една цена за обратно изкупуване за всеки фонд, отпада разделението по отношение на време на държане и размер на инвестираната сума. Разходите за обратно изкупуване са както следва:

Сомони Евростабилност - 0,5%
Сомони Стратегия           - 1,0%
Сомони Прогрес              - 1,5%


Разходи за покупка (записване) на дялове от фондовете няма.

Временно спиране на продажбата и обратното изкупуване на дялове , във връзка с предстоящите коледни и новогодишни празници 

23 декември 2014

Уважаеми клиенти, уведомяваме Ви, че с решение на Съвета на директорите на Компас Инвест АД временно се спира продажбата и обратното изкупуване на дяловете на управляваните договорни фондове на 29.12.2014 г. и 30.12.2014 г.

 Приемането на поръчки за обратно изкупуване и продажба на дялове на Фондовете се възобновява, считано от 5 януари 2015 г.

Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване, по които ще бъдат изпълнени поръчките за продажба и обратно изкупуване, приети на 23 декември 2014 г., ще бъдат обявени на 5 януари 2015 г.

Екипът на Компас Инвест АД ви пожелава весели празици и много успехи през новата 2015 г.!