Договорни фондове

Документи

Основни Документи
25/01/2007 Разрешение от Комисия за финансов надзор /download.png
30/01/2019 Ключова Информация за инвеститора /download.png
03/05/2019 Проспект  /download.png
16/01/2017 Правила  /download.png
12/12/2016 Правила за оценка на портфейла и за определяне на НСА /download.png
12/12/2016 Правила за оценка и управление на риска /download.png
Периодична информация
09/08/2019 Структура на портфейла към 31.07.2019 /download.png
08/07/2019 Структура на портфейла към 30.06.2019 /download.png
07/06/2019 Структура на портфейла към 31.05.2019 /download.png
09/05/2019 Структура на портфейла към 30.04.2019 /download.png
10/04/2019 Структура на портфейла към 31.03.2019 /download.png
08/03/2019 Структура на портфейла към 28.02.2019 /download.png
08/02/2019 Структура на портфейла към 31.01.2019г /download.png
10/01/2019 Структура на портфейла към 31.12.2018г /download.png
10/12/2018 Структура на портфейла към 30.11.2018г /download.png
09/11/2018 Структура на портфейла към 31.10.2018г /download.png
10/10/2018 Структура на портфейла към 30.09.2018г. /download.png
07/09/2018 Структура на портфейла към 31.08.2018г. /download.png
10/08/2018 Структура на портфейла към 31.07.2018г. /download.png
10/07/2018 Структура на портфейла към 30.06.2018г. /download.png
08/06/2018 Структура на портфейла към 31.05.2018г. /download.png
10/05/2018 Структура на портфейла към 30.04.2018г. /download.png
10/04/2018 Структура на портфейла към 31.03.2018г. /download.png
09/03/2018 Структура на портфейла към 28.02.2018г. /download.png
09/02/2018 Структура на портфейла към 31.01.2018г. /download.png
10/01/2018 Структура на портфейла към 31.12.2017г. /download.png
12/12/2017 Структура на портфейла към 31.10.2017г. /download.png
10/12/2017 Структура на портфейла към 30.11.2017г. /download.png
10/10/2017 Структура на портфейла към 31.09.2017г. /download.png
10/09/2017 Структура на портфейла към 31.08.2017г. /download.png
10/08/2017 Структура на портфейла към 31.07.2017г. /download.png
10/07/2017 Структура на портфейла към 30.06.2017г. /download.png
10/06/2017 Структура на портфейла към 31.05.2017г. /download.png
10/05/2017 Структура на портфейла към 30.04.2017г /download.png

Справки по чл.77 от Наредба №44

01/08/2019 Справка по чл. 77 от Наредба №44 за периода 16.07.2019-31.07.2019 /download.png
16/07/2019 Справка по чл. 77 от Наредба №44 за периода 01.07.2019-15.07.2019 /download.png
01/07/2019 Справка по чл. 77 от Наредба №44 за периода 16.06.2019-30.06.2019 /download.png
17/06/2019 Справка по чл. 77 от Наредба №44 за периода 01.06.2019-15.06.2019 /download.png
31/05/2019 Справка по чл. 77 от Наредба №44 за периода 16.05.2019-31.05.2019 /download.png
16/05/2019 Справка по чл. 77 от Наредба №44 за периода 01.05.2019-15.05.2019 /download.png
02/05/2019 Справка по чл. 77 от Наредба №44 за периода 16.04.2019-30.04.2019 /download.png
16/04/2019 Справка по чл. 77 от Наредба №44 за периода 01.04.2019-15.04.2019 /download.png
01/04/2019 Справка по чл. 77 от Наредба №44 за периода 16.03.2019-31.03.2019 /download.png
18/03/2019 Справка по чл. 77 от Наредба №44 за периода 01.03.2019-15.03.2019 /download.png
01/03/2019 Справка по чл. 77 от Наредба №44 за периода 16.02.2019-28.02.2019 /download.png
18/02/2019 Справка по чл. 77 от Наредба №44 за периода 01.02.2019-15.02.2019 /download.png
01/02/2019 Справка по чл. 77 от Наредба №44 за периода 16.01.2019-31.01.2019 /download.png
16/01/2019 Справка по чл. 77 от Наредба №44 за периода 01.01.2019-15.01.2019 /download.png
02/01/2019 Справка по чл. 77 от Наредба №44 за периода 16.12.2018-31.12.2018 /download.png
17/12/2018 Справка по чл. 77 от Наредба №44 за периода 01.12.2018-15.12.2018 /download.png
03/12/2018 Справка по чл. 77 от Наредба №44 за периода 16.11.2018-30.11.2018 /download.png
16/11/2018 Справка по чл. 77 от Наредба №44 за периода 01.11.2018-15.11.2018 /download.png
01/11/2018 Справка по чл. 77 от Наредба №44 за периода 16.10.2018-31.10.2018 /download.png
16/10/2018 Справка по чл. 77 от Наредба №44 за периода 01.10.2018-15.10.2018 /download.png
01/10/2018 Справка по чл. 77 от Наредба №44 за периода 16.09.2018-30.09.2018 /download.png
17/09/2018 Справка по чл. 77 от Наредба №44 за периода 01.09.2018-15.09.2018 /download.png
03/09/2018 Справка по чл. 77 от Наредба №44 за периода 16.08.2018-31.08.2018 /download.png
16/08/2018 Справка по чл. 77 от Наредба №44 за периода 01.08.2018-15.08.2018 /download.png
02/08/2018 Справка по чл. 77 от Наредба №44 за периода 16.07.2018-31.07.2018 /download.png
16/07/2018 Справка по чл. 77 от Наредба №44 за периода 01.07.2018-15.07.2018 /download.png
02/07/2018 Справка по чл. 77 от Наредба №44 за периода 16.06.2018-30.06.2018 /download.png
18/06/2018 Справка по чл. 77 от Наредба №44 за периода 01.06.2018-15.06.2018 /download.png
04/06/2018 Справка по чл. 77 от Наредба №44 за периода 15.05.2018-31.05.2018 /download.png
16/05/2018 Справка по чл. 77 от Наредба №44 за периода 01.05.2018-15.05.2018 /download.png
02/05/2018 Справка по чл. 77 от Наредба №44 за периода 16.04.2018-30.04.2018 /download.png
16/04/2018 Справка по чл. 77 от Наредба №44 за периода 01.04.2018-15.04.2018 /download.png
02/04/2018 Справка по чл. 77 от Наредба №44 за периода 16.03.2018-31.03.2018 /download.png
16/03/2018 Справка по чл. 77 от Наредба №44 за периода 01.03.2018-15.03.2018 /download.png
01/03/2018 Справка по чл. 77 от Наредба №44 за периода 16.02.2018-28.02.2018 /download.png
16/02/2018 Справка по чл. 77 от Наредба №44 за периода 01.02.2018-15.02.2018 /download.png
01/02/2018 Справка по чл. 77 от Наредба №44 за периода 16.01.2018-31.01.2018 /download.png
16/01/2018 Справка по чл. 77 от Наредба №44 за периода 01.01.2018-15.01.2018 /download.png
02/01/2018 Справка по чл. 77 от Наредба №44 за периода 16.12.2017-31.12.2017 /download.png
18/12/2017 Справка по чл. 77 от Наредба №44 за периода 01.12.2017-15.12.2017 /download.png
01/12/2017 Справка по чл. 77 от Наредба №44 за периода 16.11.2017-30.11.2017 /download.png
20/11/2017 Справка по чл. 77 от Наредба №44 за периода 01.11.2017-15.11.2017 /download.png
01/11/2017 Справка по чл. 77 от Наредба №44 за периода 16.10.2017-31.10.2017 /download.png
17/10/2017 Справка по чл. 77 от Наредба №44 за периода 01.10.2017-15.10.2017 /download.png
02/10/2017 Справка по чл. 77 от Наредба №44 за периода 15.09.2017-30.09.2017 /download.png
19/09/2017 Справка по чл. 77 от Наредба №44 за периода 01.09.2017-15.09.2017 /download.png
04/09/2017 Справка по чл. 77 от Наредба №44 за периода 15.08.2017-31.08.2017 /download.png
18/08/2017 Справка по чл. 77 от Наредба №44 за периода 01.08.2017-15.08.2017 /download.png
02/08/2017 Справка по чл. 77 от Наредба №44 за периода 15.07.2017-31.07.2017 /download.png
17/07/2017 Справка по чл. 77 от Наредба №44 за периода 01.07.2017-15.07.2017 /download.png
03/07/2017 Справка по чл. 77 от Наредба №44 за периода 15.06.2017-30.06.2017 /download.png
16/06/2017 Справка по чл. 77 от Наредба №44 за периода 01.06.2017-15.06.2017 /download.png
05/06/2017 Справка по чл. 77 от Наредба №44 за периода 15.05.2017-31.05.2017 /download.png
17/05/2017 Справка по чл. 77 от Наредба №44 за периода 01.05.2017-15.05.2017 /download.png
02/05/2017 Справка по чл. 77 от Наредба №44 за периода 15.04.2017-30.04.2017 /download.png
19/04/2017 Справка по чл. 77 от Наредба №44 за периода 01.04.2017-15.04.2017 /download.png
Финансови отчети
31/07/2018 Финансов отчет към 30.06.2018 /download.png
31/07/2018 Допълнителна информация към финансов отчет 30.06.2018 /download.png
03/04/2018 Годишен отчет към 2017 /download.png
03/04/2018 Допълнителна информация към 2017 /download.png
13/09/2017 Финансов отчет към 30.06.2017 /download.png
13/09/2017 Допълнителна информация към финансов отчет 30.06.2017 /download.png