Договорни фондове

История на цените

Графиките се отнасят за избраният от Вас период в калкулатора за доходност по-горе.

За избор на сегмент (период) от графиките по-долу, моля, изберете желания от Вас период от конкретната графика с натиснат ляв бутон на мишката. За да се върнете към основната графика моля кликнете върху бутона Show All.