За нас

Екип

Ивайло Ангарски, Изпълнителен директор

Професионален опит: От 2011г. насам изпълнителен директон на УД Компас Инвест. Повече от 15 години опит в сферата на финансите и експертиза в управлението, започнал кариерата си в отдела на Dresdner-Kleinwort по Глобален дълг, форекс и местни пазари, поставил основата на успешни бизнес операции на чужди инвеститори в България, бил е в консултантските екипи на някои от най-големите инвестиционни проекти в България, собственик е на фирма за финансов консултинг от 2008 година.

Образование: Бакалавърска степен по счетоводство и финанси от Warwick Business School, Сертификат по общи бизнес науки с концентрация в инвестициите от UCLA (Калифорнийски Университет Лос Анджелис).

Драгомир Великов,CAIA Директор Инвестиции и Ръководител Бизнес Развитие и Стратегии

Професионален опит: 20 години опит в сферата на капиталовите пазари, бил е ръководител отдел Инвестиционно банкиране в Raiffeisen Bank, има богат опит в търговията с ценни книжа, както и в инвестиционното банкиране, капиталовите пазари, управление на активи, финансов консултинг, заемал позицията на главен изпълнителен директор в EFG Securities Bulgaria (регионален клон на EFG Eurobank Securities ). Лицензиран инвестиционен косултант. CAIA – лицензиран консултант за алтернативни инвестиции.

Член на Българската Макроикономическа асоциация.

Образование: Магистърска степен по Икономика от УНСС; МБА от Hult International Business School.

Андрей Пръмов, Член на съвета на директорите

Професионален опит: От 2016г. член на Съвета на Директорите на УД Компас Инвест. Управител на финансовата компания „Адлон Дисконт". Професионалният му път минава през: член на Съвета на Директорите на БФБ-София, Председател на Арбитражен съд към БФБ-София, главен дилър в Стопанска банка (сега СИБАНК), Пощенска банка, Международната банка за инвестиции и развитие. Специализирал е в Булбанк, в инвестиционните банки „Sаlomon Brothers" и „Drexel Burnham", в Lloyds Bank - Лондон, както и борсови операции на борсите в Чикаго и Ню Йорк. 

Член на Международната асоциация на банковите валутни дилъри, Париж

Член на съвета на настоятелите на фондация "Атанас Буров"

Образование: Висше икономическо, ВИИ Карл Маркс (УНСС), Специалност „Международни икономически отношения".

Нина Йорданова, Ръководител отдел "Нормативно съответствие"

Професионален опит: 15 години опит в капиталовите пазари, работила е в първото в България управляващо дружество „Златен лев“ АД. Заемала е различни позиции във водещи инвестиционни посредници и управляващи дружества. 

Образование: Магистърска степен по Счетоводство и контрол от УНСС. Магистърска степен по Автоматика от ТУ-София.

Луиза Амруш, Инвестиционен Консултант

Професионален опит:  Повече от 18 години професионален опит в различни сфери на счетоводството, одита, финансовия контрол, данъчното и трудово законодателство. Последните 5 години специализация в Инвестиционно посредничество, Капиталови пазари и Корпоративни финанси, заемала позицията Финансов директор на EFG Securities Bulgaria. Лицензиран инвестиционен консултант.

Образование: Магистър МИО, Магистър Счетоводстко и контрол, Докторант към катедра "Финансов контрол", УНСС.