Пътят на Инвеститора

 • Вие работите
  и изкарвате парите си с усилие, но се чудите как да осигурите добър допълнителен доход.
 • Или с времето сте натрупали свободни средства, от които не зависи ежедневието Ви и се чудите къде да ги инвестирате.
 • Финансовите пазари Ви се струват прекалено сложни и рисковани, а банките имат твърде ниски лихви.
 • Ние имаме решение за Вас – лесно е.
 • Или просто искате финансова свобода…
 • В това време тайно си мечтаете за нов дом или да подсигурите образованието на Вашите деца.
 • Свързвате се с нас и купувате дялове в ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС.
 • Мениджърите на фонда – професионални инвеститори с дългогодишен опит закупуват акции на иновативни компании с голям потенциал за растеж.
 • Притежавайки дялове от фонда, Вие реално сте опитен инвеститор, без да имате съответния опит.
Инвестицията Ви се е променила в съответствие с развитието на цените на акциите на компаниите от портфейла на фонда.
Минава определено време.
Портфолиото на фонда се наблюдава и управлява ежедневно с цел да се намали излишния риск и да се увеличи доходноста.
 • Във всеки момент Вие можете да продадете обратно на фонда част или всички дялове, които притежавате.
 • Или просто да останете инвеститор във фонда за още време.
 • С цел да увеличите първоначалния си капитал още повече.
 • Допълнителен и необлагаем доход

  Допълнителен и необлагаем доход

  Целта на фонда е да инвестира в акции на компании с устойчив растеж в цените на акциите им с над 20%. Печалбите от договорни фондове в България не се облагат с данъци.

 • Професионалнo управление

  Професионалнo управление

  Парите Ви ще бъдат управлявани от професионален екип с дългогодишен опит, който ежедневно следи, както развитието на капиталовите пазари, така и за отлични възможности за инвестиции.

 • Лесно и бързо, в реални активи

  Лесно и бързо, в реални активи

  Инвестираме в акции на компании във фаза на силен растеж. Всичките активи на фонда са реално притежавани и се съхраняват в международна банка депозитар.

 • Без минимална инвестиция

  Без минимална инвестиция

  Не е нужно да имате голяма сума пари, за да инвестирате при нас. Ние нямаме минимален праг на инвестициите.

 • Теглиш и внасяш по всяко време

  Теглиш и внасяш по всяко време

  Времевият хоризонт за най-добра възвръщаемост е между 1 и 5 години, но независимо от това, Вие можете да изтеглите средствата си по всяко време.

 • Без такси за включване

  Без такси за включване

  Ние нямаме първоначални такси, а само такса за успешно представяне. По този начин ние взимаме комисионна само когато сме реализирали положителна доходност.