Какво представлява?

Спестовният план предлаган от Управляващо дружество Компас Инвест в дялове на ДФ Компас Глобъл Трендс Ви предоставя чудесна възможност да постигнете добра доходност на свободните си средства в дългосрочен план, като изберате сами какви суми да внасяте. Инвестирайки предварително определени суми в Спестовния план Вие лесно и удобно спестявате и увеличавате своите пари. С инвестираните от Вас суми нашият професионален екип купува акции, облигации и други финансови инстументи на стабилни световни компании.


Какви са ползите?

За разлика от банковите депозити, Спестовният план Ви предлага по-висока доходност, необлагаема печалба и свободен достъп до средствата във всеки един момент. Ние ценим Вашето време – достатъчно е първоначално посещение на офиса ни.


Как става?

Сами създавате Вашия спестовен план – лесно и удобно. Вие определяте какви средства и на какъв период бихте могли да инвестирате, така че да не се натоварвате и да можете да поддържате стратегията за период минимум една година. След това просто следвате Спестовния си план, като регулярно правите вноски в него. За останалото ще се погрижим ние.

 


Примерен план

За пример ще използваме план с равни ежемесечни вноски от 100лв в Спестовния ни план, с очаквана доходност 10% за период от 10 години. *Можете да променяте стойностите след таблицата.


Доходност по Години

 

Месечна вноска:
100лв.


Период:
10г.


Потенциална Годишна Доходност:
10%